_______________________________________________________________________________

Revista Romana de Studii Eurasiatice

ISSN 1841-477X; e-ISSN (online) 2247-4536

Publicaţie a Centrului de Studii Eurasiatice

Universitatea "Ovidius" din Constanţa, Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice, Aleea Universităţii nr. 1, Corp A, cam. 112, Constanţa, 900697, tel/fax: 0241671448

_______________________________________________________________________________

Romanian Review of Eurasian Studies

ISSN 1841-477X (print version); e-ISSN (online) 2247-4536

Publication of the Eurasian Studies Center

"Ovidius" University of Constanta, Faculty of History and Political Sciences, Aleea Universităţii nr. 1, Corp A, cam 112, Constanţa, 900697, tel/fax: 0241671448


Databases

Romanian Review of Eurasian Studies is accredited by CNCS (National Research Council), B category, and is indexed in ERIH PLUS, Ebsco, Proquest, CEEOL and Index Copernicus (ICValue 2021: 89.89).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revista Română de Studii Eurasiatice (Romanian Review of Eurasian Studies) is included in the catalogues of the following libraries and research institutions libraries:

Editorial Board

 • Redactor - şef/
  Editor-in-Chief:
  Prof. univ. dr. Daniel FLAUT
  e-mail: daniel_flaut@yahoo.com

 • Secretar de redacţie/
  Editorial Secretary:
  Lect. univ. dr. Enache TUŞA
  e-mail: tusaenache@yahoo.com

 

Membri/Members:

Lect. univ. dr. Marius-George Cojocaru

e-mail: marius_cojocaru@yahoo.com

 

Conf. univ. dr. Cristian Moşnianu

e-mail: cristianmosnianu@gmail.com

_______________________________________________________________________________

Scientific Committee

o Muhammad Aydogdiyew (Asgabat)

o Virgil Ciocîltan (Bucureşti)

o Sorin Liviu Damean (Craiova)

o Constantin Hlihor (Bucureşti)

o Marian Moşneagu (Bucureşti)

o Ştefan Purici (Suceava)

o Jacques Thobie (Paris)

o Iolanda Ţighiliu (Bucureşti)

o Silvia Irina Zimmermann (Neuwied)

 

 

o Ding Chao (Beijing)

o Ioan Chiper (Bucureşti)

o Yusuf Halacoglu (Ankara)

o Leonida Moise (Bucureşti)

o Maria Pia Pagani (Pavia)

o Ioan Scurtu (Bucureşti)

o Kanji Tsushima (Tokyo)

o Wang Weikun (Xi'an)


Obiective şi domeniul de aplicare/Aims and Scope

Revista Română de Studii Eurasiatice (R.R.S.E.) foloseşte evaluarea de tip peer-review pentru articolele trimise spre publicare.

R.R.S.E. apare o dată pe an, două numere într-un volum anual, la Editura Ovidius University Press a Universităţii ,,Ovidius” din Constanţa.

R.R.S.E. publică lucrări de înaltă ţinută ştiinţifică, privitoare la civilizaţia, cultura, interferenţele spirituale şi relaţiile internaţionale în spaţiul eurasiatic, în istorie şi în prezent.

Principalele direcţii tematice ale R.R.S.E. sunt:

-procesul de instituţionalizare politică a spaţiului eurasiatic, cu toate dimensiunile sale;

-raporturile statelor şi naţiunilor din spaţiul central şi est european şi a zonei circumpontice cu statele asiatice;

-structuri mentale şi imaginea în spaţiul eurasiatic;

-căutarea rădăcinilor istorice ale fenomenelor şi proceselor politice şi economice actuale din spaţiul eurasiatic.

____________________________________

 

Romanian Review of Eurasian Studies (R.R.S.E.) is a peer-reviewed journal which appears once a year (two numbers in an annual volume) at the Publishing House Ovidius University Press, Ovidius University of Constanta.

R.R.S.E. publishes high scientific papers, about the civilization, culture, spiritual interference and international relations in history and today in Eurasian space.

The main thematic directions of the R.R.S.E. are: 

-the political institutionalization of the Eurasian space, with all its dimensions; 

-relations between the states and nations of the Central and Eastern European countries and the Black Sea area with states in Asia;

-mental structures and image of in the Eurasian space; 

-search for historical roots of political and economic phenomena and processes from current Eurasian space.


Author Guidelines

Note. Authors are responsible for the choice and presentation of dates contained in the articles, the authenticity and originality and the opinions expressed. These opinions do not involve the editorial board of this journal. However, if the sent articles contain libelous or unlawful statements and contain materials or instructions which might cause injury or harm, will be rejected.

_________________________________________________________________________________

Submission. Manuscripts should be submitted by one of the authors of the manuscript at the e-mail addresses daniel_flaut@yahoo.com and csea_rrse@yahoo.com under the condition that all authors have seen and approved the submitted manuscript. Articles will be written in Microsoft Word. There is no page limit. Only online submissions are accepted to facilitate rapid publication. Submissions by anyone other than one of the authors will not be accepted. The articles must be written in English, French or German (with an abstract in English and Romanian). The articles must have keywords, authors affiliation and e-mail addresses of the authors.


Peer Review Process

In terms of quality, the peer review process is essential. The peer-review process has two steps: Internal Peer Review Process and External Peer Review Process.

_______________________________________________________________________________

Internal Peer Review Process

Each submitted article goes to an editor assigned by the Editorial Board. According to the topic of the article, proper to the topic of the journal or for the choice and presentation of dates contained in the articles, the authenticity and originality and the opinions expressed, the assigned editor decides to send the manuscript to a referee or to reject it. If the paper is rejected, the editor will send to author the reason(s) of rejection.

_______________________________________________________________________________

External Peer Review Process

The assigned editors, upon consulting the editorial board, identify potential reviewers, experts in the field of the submitted article. The choice is based on their expertise in the field, rigor and scientific methodology. Potential reviewers are contacted by the Editorial Board about their availability and interest in reviewing. After their agreement, they will receive the paper and are asked to fill the review form. The deadline for fill the review form is accepted with the agreement of both parts, but no longer than 6 weeks. According to the recommendations of reviewers, the article can be accepted, sent back to the author for minor revisions, sent back to the author to be resubmitted or rejected.

_______________________________________________________________________________

Peer Review form

https://drive.google.com/file/d/15rKOf0x2IKFjbdVm5OwW4_ahNzhMbSYR/view?usp=sharing

_______________________________________________________________________________

Guide for completion the Peer-Review form

https://drive.google.com/file/d/1kV_wc1_s8KpSkFTWLHFo7zI5j0sVXALO/view?usp=sharing


Contact us

______________________________________________________________________________

Name*
Email address*
Subject*
Message*